Handreiking werkervaringsplaatsen

8-7-2016

NVO en NIP publiceren vandaag, exclusief voor onze leden, de handreiking werkervaringsplaatsen. Veel van onze jonge leden zijn voor een eerste baan aangewezen op een werkervaringsplaats. Als beroepsverenigingen staan we hier, met vele anderen, wat ambivalent tegenover. Maar het is nou eenmaal de realiteit. Het belangrijkste vinden we in de gegeven situatie dat we starters die zijn aangewezen op een werkervaringsplaats, zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom ontwikkelden we deze handreiking. Je kunt hem gebruiken bij het aangaan van een contract of als checklist als je al een werkervaringsplaats hebt.  

De handreiking gaat in op leerdoelen, begeleiding en supervisie, vergoeding, duur van de overeenkomst, het perspectief na de werkervaringsplaats, pensioen, WW en bijstand en de aansprakelijkheid in relatie tot de beroepscodes van NVO en NIP. Want weet: als lid van NVO of NIP ben je gehouden aan de beroepscode. Dat betekent dat je je, in welke professionele hoedanigheid dan ook, dus ook op een werkervaringsplaats, aan de grenzen van je vakbekwaamheid moet houden.

Als NVO en NIP laten we het niet bij deze handreiking. Na de zomer gaan we op bestuurlijk niveau in gesprek met de verschillende brancheorganisaties van de jeugdzorg, ggz en de gehandicaptenzorg. We streven ernaar om op overstijgend niveau afspraken te maken met de werkgevers. We denken dat dat in het belang van alle betrokkenen is, niet in de laatste plaats de cliënt. Ook zijn we in overleg met het ministerie van sociale zaken en de arbeidsinspectie over regelgeving en toezicht op werkervaringsplaatsen en stemmen we af met FNV.

>De handreiking is te downloaden op het besloten deel van de website