Handreiking Voorkomen en omgaan met klachten

1-6-2018

U wilt een goed pedagoog zijn. In verreweg de meeste situaties bent u dat ook en zijn uw werkgever, uw cliënten,  professionals die u ondersteunt en uw collega’s tevreden over u. In uitzonderingssituaties wordt een klacht ingediend of wordt gedreigd met een klacht. Incidenten die terecht komen bij onze tuchtcolleges of bij klachfunctionarissen in het kader van de wkkgz zijn letterlijk op de vingers van twee handen te tellen. Maar toch. Elke klacht is er één te veel. Elke klacht grijpt u als professional aan. En er zijn situaties waarin u onder druk wordt gezet om toch maar vooral te doen wat cliënten willen, zoals het afgeven van een diagnose.

Uit de overzichten van onze tuchtcolleges weten we dat het merendeel van die paar klachten die ontvankelijk zijn, helemaal of deels hadden kunnen worden voorkomen; als de pedagoog zich nog beter bewust was geweest van wet- en regelgeving en van bepalingen in de beroepscode óf als hij zijn cliënt, vooraf of na afloop, nog beter had geïnformeerd of nog beter met hem zou hebben gecommuniceerd. Pedagogen die hun rug recht houden, ook als een cliënt hen onterecht onder druk zet, verdienen een steuntje in de rug.

De NVO ontwikkelde daarom een handreiking voor u: Voorkomen en omgaan met klachten. Download de handreiking hier of vraag hem op bij de NVO. Deelnemers aan de regionale bijeenkomsten over de beroepscode ontvangen de handreiking ter plekke.