Handreiking ‘samen goede jeugdhulp bieden’ P3NL

21-6-2018

De leden van de verenigingen die zijn aangesloten bij P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, hebben bij de tussenevaluatie van de Jeugdwet een aantal aanbevelingen gedaan. Maar hoe vertaal je dit in de praktijk? Daarvoor is door de Commissie Jeugd van P3NL een handreiking opgesteld.

Naast een beknopt overzicht van de onderwerpen, is per onderwerp een toelichting gemaakt. De onderwerpen die worden behandeld zijn: (meer) samen optrekken, eenvoud, meer kennis in de wijkteams, een helder zorglandschap en domeinoverstijgend werken.

Gelet op de nieuwe gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders die overal in het land zijn gevormd, kan deze handreiking worden gebruikt om je als jeugdprofessional te verdiepen in wat er in een gemeente leeft en daarop in te spelen. Het document sluit aan op de aanbevelingen uit de evaluatie van de Jeugdwet.