Handreiking: Beter aanbesteden inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden

7-8-2015

Handreiking voor gemeenten

 

Waarom deze handreiking?

De jeugd-ggz maakt sinds 2015 deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel door de thuisnabije en laagdrempelige zorg die ze bieden. Met de handreiking wil de NVO, net als LVVP, NIP en NVvP* een bijdrage leveren aan een effectief en gestructureerd contracteerproces voor de jeugd-ggz tussen gemeenten en vrijgevestigde aanbieders. De NVO wil dat er meer aandacht komt voor het voorkomen van administratieve lasten die voortkomen uit de inkoop.

 

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het Landelijk Platform GGz en kunt u hier downloaden.

 

Orthopedagogen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters kunnen in de regio vrijgevestigde aanbieder zijn van jeugd-ggz. De expertise van deze aanbieders kan breed ingezet worden, ook in het kader van preventie en toegang, of in ondersteuning van het onderwijs, het wijkteam of bij de huisarts.

 

Voor wie is de handreiking bedoeld?

De handreiking ‘Inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden’ is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die met de inkoop van jeugd-ggz te maken hebben. Ook vrijgevestigde aanbieders kunnen de handreiking gebruiken wanneer zij in gesprek gaan met gemeenten over hun aanbod in de regio.

 

De aanbevelingen die NVO, NIP, LVVP en NVvP doen zijn gebaseerd op de signalen die we het afgelopen jaar over het contracteerproces van vrijgevestigde aanbieders met gemeenten kregen. In de handreiking wordt benadrukt dat inkoop bij vrijgevestigden van een ander kaliber is dan de inkoop bij instellingen of ziekenhuizen. Er worden aanbevelingen gedaan voor afspraken over facturatie en verantwoording, helderheid over wachtlijsten, ROM en reële prijzen voor geleverde zorg. We vertrouwen er op dat gemeenten deze handreiking gebruiken bij het komende contracteerproces.
 

*Het merendeel van de vrijgevestigde aanbieders in de jeugd-ggz is aangesloten bij de beroeps- en brancheverenigingen: de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP).