Grote zorgen over Cao Jeugdzorg

8-3-2019

Jeugdzorg Nederland liet bij de start van de cao-onderhandelingen op 5 februari weten dat er geen financiële ruimte is om te kunnen onderhandelen. FBZ (waar de NVO lid van is) en de andere werknemersorganisaties FNV en CNV gaven aan die houding onbegrijpelijk te vinden. De nijpende situatie in de jeugdzorg is immers niet nieuw, terwijl de problemen zich opstapelen: de werkdruk is torenhoog, versterkt door het hoge verloop en verzuim in de jeugdzorg. Maatregelen om verantwoord te kunnen werken, zijn dus zeer urgent. Jeugdzorg Nederland moet daarom uiterlijk 19 maart een aanvalsplan opleveren om geld vrij te maken voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. Dat schrijven de vakbonden in een waarschuwingsbrief.

Eén van de voornaamste redenen die Jeugdzorg Nederland opvoert, is dat er fors wordt bezuinigd in de sector, waardoor werkgevers het financieel zwaar hebben. Daarnaast zorgt het stelsel voor problemen.

Door de opstelling van werkgevers kan er nu geen cao worden afgesloten die de branche aantrekkelijker maakt en kunnen jeugdzorgwerkers er in koopkracht zelfs op achteruit gaan. Onhoudbaar, volgens de vakbonden. Zij manen Jeugdzorg Nederland in de waarschuwingsbrief richting de politiek acties te ondernemen zodat er financiële ruimte ontstaat voor een passende en reële cao.

"Een goede cao is erg belangrijk voor de arbeidsmarkt. Zeker in deze tijd van grote tekorten aan jeugdzorgprofessionals, de torenhoge werkdruk en het hoge verloop in de jeugdzorg. Werkgevers, maar ook de politiek, moeten er juist alles aan doen dat de achterdeur dicht gaat en mensen willen blijven werken in de sector. Daar horen goede werkomstandigheden en goede arbeidsvoorwaarden bij. En er is haast bij, want niemand is gebaat bij een langdurige cao-impasse. De medewerkers niet, maar het komt zeker de kwetsbare kinderen niet ten goede", aldus de vakbonden.

Jeugdzorgwerkers zijn al maanden acties aan het voeren voor een gezonde jeugdzorg. Een goede cao is daar een heel belangrijk onderdeel van. De vakbonden vinden dat werkgevers moeten laten zien dat óók zij opstaan voor een goede jeugdzorg en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de jeugdzorgwerkers. Behalve een loonsverhoging willen vakbonden FNV, CNV en FBZ maatregelen in de cao tegen de hoge werkdruk en afspraken voor het ‘binden en boeien’ van medewerkers. Zo moeten afspraken worden gemaakt die het hoge verloop in de sector tegengaan en de hoge ziekteverzuimcijfers helpen te bestrijden.