GGZ: wachttijden publiceren per 1 april 2016

13-1-2016

Alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten per 1 april 2016 hun wachttijden publiceren op hun website volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De nieuwe regelgeving geldt voor ggz-instellingen, maar ook voor alle vrijgevestigde pedagogen, psychologen en psychotherapeuten die werken in de ggz (18+). De nieuwe regelgeving is bedoeld om cliënten en verwijzers juist en volledig te informeren over de wachttijden in de zorg, zodat cliënten weten waar zij aan toe zijn en op tijd geholpen kunnen worden. Voor de jeugd-ggz is het publiceren van wachttijden geen verplichting meer (van de NZa), maar wordt wel aanbevolen, omdat dit in het belang is van de cliënt.

Wat verandert er?
Ggz-aanbieders (18+) moeten vanaf 1 april 2016 de volgende wachttijden op hun website vermelden:

  • Aanmeldingswachttijd
  • Behandelingswachttijd
  • Specifieke wachttijden voor de behandeling van bepaalde hoofddiagnosegroepen
  • De datum van de laatste actualisatie van de wachttijden


Daarnaast worden ggz-aanbieders verplicht om patiënten te wijzen op de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling bij hun zorgverzekeraar. Tot slot is nieuw dat zorgaanbieders het op hun website moeten vermelden als zij van een bepaalde zorgverzekeraar geen verzekerden meer behandelen, bijvoorbeeld omdat het omzetplafond dat tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder is afgesproken, is bereikt.

Meer informatie
Meer informatie over het publiceren van wachttijden, kunt u vinden in de Regeling publicatie wachttijden GGZ. Hier kunt u o.a. lezen hoe u de wachttijden kunt berekenen. Een nadere toelichting op de veranderingen per 1 april 2016, vindt u in de circulaire van de NZa.