Gezocht: 250 praktijkondersteuners GGZ

6-11-2015
Afbeelding: Campagnebeeld nieuwe zorg nieuwe kansen ssfh high res


De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zoekt 250 ervaren tweedelijns zorgprofessionals die willen overstappen naar de huisartsenzorg voor de functie van praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Mensen die uiterlijk 30 september 2016 met een opleiding starten om zich om te scholen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 800 euro in de opleidingskosten. Meer informatie over deze campagne vindt u op de website zorgkansen.nl met informatie en inspiratie over het werken in de huisartsenzorg. Een opleidingsinstituut in de regio neemt contact op zodra iemand laat weten de overstap te willen maken.

Steeds meer taken verschuiven van de tweedelijnszorg naar de huisartsenzorg, waardoor er behoefte is aan meer medewerkers in ondersteunende functies, zoals praktijkondersteuners GGZ. Daarom maakt de SSFH zich in de campagne 'Nieuwe zorg, nieuwe kansen' sterk voor het werven van zeshonderd zorgprofessionals uit andere branches. De opleiding orthopedagogiek is een van de vereiste opleidingen om in aanmerking te komen voor de opleiding tot POH-GGZ. Meer informatie over de functie, functie-eisen en toekomstmogelijkheden vindt u onder het item ‘praktijkondersteuners GGZ’ op de website zorgkansen.nl.