Gesprek in Tweede Kamer over kleuteronderwijs

9-9-2016
Afbeelding: Foto gesprek TK over kleuteronderwijs 07092016


Op woensdag 7 september hield de Tweede Kamer commissie OCW een Rondetafelgesprek met leraren, schoolleiders en andere deskundigen over de toekomst van het kleuteronderwijs/het onderwijs aan het jonge kind.

Namens de NVO nam Louis Tavecchio (emeritus hoogleraar Pedagogiek) deel aan dit gesprek. Zijn boodschap: de politiek is nu aan zet rondom Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) programma's; het blijkt om feel good interventions te gaan met nauwelijks tot geen effect. Er zou dan ook een alternatief moeten komen voor de huidige versmalde visie. Die is te vinden in meer spelenderwijs onderwijs; en daarom pleit Tavecchio ervoor dat in Nederlands onderzoek de nadruk op cognitieve ontwikkeling en (school)prestaties afneemt ten gunste van meer aandacht voor de sociaal-emotionele en gedragsmatige aspecten van het leerproces. Ook veel andere aanwezigen onderstreepte deze oproep.

Wat verder aan de orde is gekomen tijdens het Rondetafelgesprek: meer opleidingsmogelijkheden en gerichte specialisatie voor leerkrachten in het kleuteronderwijs, een aparte CAO, meer ondersteuning in de klas en duidelijkheid over de ruimte die de Inspectie aan scholen biedt, met name rondom toetsing.

> Benieuwd naar de inbreng van Louis Tavecchio? Bekijk zijn position paper
> Bekijk ook de gehele agenda en meer position papers