Geslaagd webinar “van DBC’s naar uitvoeringsvarianten” nu terug te kijken!

10-11-2017

Woensdagavond 8 november jl. is mede door de NVO vanuit P3NL het webinar “van DBC’s naar uitvoeringsvarianten” georganiseerd. Tijdens het webinar werden deelnemers live geïnformeerd en konden ze tijdens de uitzending vragen stellen. Alle ins- en outs over de (verplichte) overstap naar uitvoeringsvarianten kwamen aan bod. Het webinar, dat hier is terug te vinden, is bedoelt voor professionals met een behandelpraktijk in de jeugd-ggz die nog declareren met dbc’s (of GBGGZ-producten). Per 1 januari 2018 moeten alle jeugd-dbc’s (hard) afgesloten zijn en gaat de declaratie van doorlopende zorg over naar één van de uitvoeringsvarianten. De verplichte overgang geldt ook voor die GBGGZ-producten die via de iJW321 berichtenstandaard worden gedeclareerd. Dit is een grote verandering voor het administratieve en declaratieproces. In dit webinar ‘Van dbc’s naar uitvoeringsvarianten’  wordt ingegaan op de inhoud van de wijziging, maar worden ook concrete tips gegeven over hoe te handelen en wanneer.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Programma i-Sociaal Domein (programma-organisatie ter ondersteuning van de implementatie van deze overgang) hebben tijdens dit webinar uitleg gegeven over het hoe en waarom van de overgang. Ook hebben zij antwoord gegeven op vragen die door P3NL-leden worden gesteld.

Tijdens het webinar is actief gereageerd op de polls. Uit de polls bleek dat het grootste deel van de deelnemers inmiddels contracten heeft gesloten met gemeentes. Ook vindt driekwart dat het goed is dat de Jeugd-GGZ geheel overgaat naar de integrale jeugdhulp. Op de vraag wat de deelnemers na het webinar als eerste zouden gaan doen, werd de checklist “beeindigen DBC-systematiek van GGZ Nederland nalopen het meest genoemd, klik hier voor de checklist.