Geen extra onderzoek naar jeugdzorgbudget

29-6-2018

Vorige week donderdag was het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet. Deze week werd  gestemd over de ingediende moties.

De oppositiepartijen stelden tijdens het debat vragen over de tekorten bij gemeenten. De motie van Lisa Westerveld (Groen Links) en Maarten Hijink (SP) om te onderzoeken of gemeenten wel voldoende budget krijgen haalde het echter niet. Dat gold ook voor de motie van Westerveld om de volumeontwikkelingen in de jeugdzorg bij onderzoeken me te nemen.

Joel Voordewind (Christen-Unie) vroeg afgelopen donderdag aandacht voor gezinshuizen en gezinsarrangementen. De twee moties die hij samen met Rene Peeters (CDA) hierover heeft ingediend zijn aangenomen. Gezinshuizen kunnen een goed alternatief zijn wanneer kinderen niet in pleeggezinnen terecht kunnen. De knelpunten waar gezinshuizen mee te maken hebben worden onderzocht en er komt een actieplan zodat meer kinderen met ingewikkelde problematiek in gezinshuizen kunnen worden opgevangen. De tweede motie betreft een onderzoek samen met de VNG onderzoek naar gezinsarrangementen, om totaaloplossingen mogelijk te maken bij problemen die onder aparte wetten vallen en daardoor met aparte financiële potjes te maken hebben.

Rene Peters en Judith Tielen (VVD) riepen in een motie de regering op te onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar te voegen en te stroomlijnen zijn met als doel de zorgprofessional zo veel mogelijk te ontlasten. De motie werd aangenomen.

Het volgende Algemeen Overleg Jeugdhulp in de Tweede Kamer is in het najaar. Daarin zullen alle andere brieven en rapporten die de afgelopen periode over dit onderwerp verschenen zijn besproken worden.