Geef uw commentaar: generieke module psychische klachten in de kindertijd

19-1-2017

Afgelopen jaar is door een multidisciplinaire werkgroep gewerkt aan het opstellen van de generieke module Psychische Klachten in de Kindertijd. Deze generieke module is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en een overkoepelend kwaliteitsdocument dat goede zorg omschrijft voor kinderen en jongeren in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar, ongeacht waar het kind of zijn ouders zich aanmeldt voor deze zorg en ongeacht de ernst van zijn klachten.

In deze module worden algemeen werkzame elementen en specifiek werkzame elementen uit alle voor de jeugd relevante sectoren samengebracht:

  • De ontwikkelingsfase van het kind/de jongere en de bijbehorende ontwikkelingstaken worden meegenomen;
  • De contextuele elementen die de sociale adaptatie beïnvloeden worden meegenomen;
  • De expertise van vertegenwoordigers van alle leefmilieus van kinderen en jongeren wordt ingebed.

In deze officiële consultatiefase krijgt ook u als professional, en specifiek als (ortho)pedagoog, de gelegenheid om deze module kritisch door te lezen en waar nodig van commentaar te voorzien, voordat deze officieel geautoriseerd wordt in de volgende fase. Als de module geautoriseerd is, wordt deze onderdeel van de professionele standaard. Als u dus invloed wilt hebben op wat er in deze module terugkomt, dan is dit uw kans!

U kunt contact opnemen met Marlijn de Vries (beleidsmedewerker NVO) via mj.devries@nvo.nl, dan krijgt u de module en het commentaarformulier toegestuurd.