Geanimeerde Ledenraad discussieert over meerjarenplan

28-9-2018

Donderdagavond 27 september jl. kwam de NVO-Ledenraad voor de tweede keer bijeen. Joyce Aalberts zat de bijeenkomst met verve voor. Op de agenda stonden twee pittige ‘kluiven’: de vraag of we registratie moeten loskoppelen van lidmaatschap en het meerjarenplan. Allebei in oriënterende zin. Dat past precies bij wat de Ledenraad graag wil: vanaf het begin meedenken en input geven en niet kant-en-klare stukken voorgelegd krijgen. Over de loskoppeling van lidmaatschap en registratie ontspon zich een geanimeerde discussie over de doelen van de beroepsvereniging, het gevoel dat lidmaatschap kan en moet bieden en over de wenselijkheid om alle pedagogen in een instelling te registeren en daarmee een keurmerk op instellingsniveau af te geven. Een commissie uit de Ledenraad gaat de komende maanden met bestuur en bureau meedenken.

De Ledenraad dacht in een interactieve werkvorm mee over vier speerpunten die het bestuur in algemene zin had geformuleerd. De vraag was steeds: kom met één concreet voorstel, rekening houdend met de rol van de pedagoog of de NVO én rekening houdend met rollen van andere actoren op dat vraagstuk. Dat leverde veel dynamiek op en tegelijkertijd ook een illustratie waarmee bestuur en bureau van de NVO dagelijks worstelen: Wat is nou waarom goed om te doen? Hoe houd je focus en hoe maak je concreet wat je aan ambitie hebt?

Voor het bestuur en het bureau nog een uitdaging om daar chocola van te maken…