Geactualiseerde beroepscode

21-12-2016

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 december 2016 is de geactualiseerde beroepscode vastgesteld. De gemaakte op- en aanmerkingen zijn inmiddels verwerkt en de beroepscode ligt nu bij de eindredacteur voor de laatste puntje op de i. De geactualiseerde beroepscode treedt op 1 januari 2017 inwerking. U bent vanaf dan gehouden aan de geactualiseerde beroepscode.

De geactualiseerde beroepscode is niet fundamenteel gewijzigd en komt niet met nieuwe eisen. Wel worden (wettelijke) regels vastgelegd die ook in het werkveld als norm aanvaard zijn. De belangrijkste wijziging is dat diverse onderwerpen uitgebreider worden besproken, zoals de:

  • De positie van beide gezaghebbende ouders
  • Geheimhouding en het doorbreken van het beroepsgeheim
  • Wettelijke meldrechten
  • Inhoudelijke eisen die aan rapportages worden gesteld


Begin 2017 wordt aan alle leden van de NVO de beroepscode verstrekt. Via de site is de beroepscode vanaf 30 december 2016 te raadplegen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Diana Visser via d.visser@nvo.nl.