FGzPt accrediteert vanaf 1 september ook literatuurstudie en studie-activiteiten

1-9-2017

Op 1 september 2017 treedt de gewijzigde Kaderregeling Accreditatie Herregistratie in werking. De FGZPT wil daarmee recht doen aan de verhouding tussen de puntentoekenning en totale studielast van scholingsaanbod. Een voorwaarde om literatuurstudie en studieactiviteiten te kunnen beoordelen en te accrediteren is dat daarover informatie bekend is. U kunt de gewijzigde kaderregeling hier raadplegen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Accreditatiecommissie. Bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9:30 en 13:00u op telefoonnummer 085-3035303 of stuur een mail aan peter.smids@fgzpt.nl.

Om literatuurstudie te kunnen accrediteren dient per product de volgende informatie in het draaiboek vermeld te worden:

 • kwalificaties van de auteur (zie verderop – inhoudelijke beoordeling)
 • het aantal pagina's
 • naam van de uitgever, tijdschrift of bundel
 • de wijze van toetsing


Om studieactiviteiten te kunnen accrediteren, dient per product de volgende informatie in het draaiboek vermeld te worden:

 • inhoud studieactiviteit
 • omvang studieactiviteit
 • wijze van toetsing


Inhoudelijke criteria bij de beoordeling
Zowel literatuurstudie als studieactiviteiten dienen getoetst te worden. De volgende toetsvormen worden geaccepteerd:

 • take hometoets
 • individuele en groepspresentatie
 • schriftelijke rapportage met toepassing van het geleerde
 • casusbeschrijving
 • schriftelijke toets
 • mondelinge toetsing


Literatuurstudie komt verder voor accreditatie in aanmerking als aan één van onderstaande bepalingen wordt voldaan:

 • de (mede)auteur beschikt over tenminste één van de volgende kwalificaties: specialist ex. artikel 14 van de Wet BIG, psychotherapeut of universitair (hoofd)docent of hoogleraar met specifieke expertise op het betreffende vakgebied;
 • de literatuur staat in een nationaal of internationaal wetenschappelijk tijdschrift;
 • de literatuur is gepubliceerd in een vaktijdschrift op het gebied van de klinisch (neuro)psychologie;
 • de literatuur is onderdeel van een gepubliceerde bundel op het gebied van de klinische (neuro)psychologie;
 • de literatuur is een test-uitgave met handleiding op het gebied van de klinische (neuro)psychologie en uitgegeven door een test-uitgever.


Voor studieactiviteiten gelden dezelfde inhoudelijke criteria als voor de contacturen (zie art. 17 lid 1 en 2 van de kaderregeling).

Puntentoekenning
Accreditatiepunten voor literatuurstudie worden toegekend naar rato van de geaccrediteerde contacturen. Bij volledig geaccrediteerde aanvragen wordt voor elke 10 pagina's literatuur 1 punt toegekend. Het totaal aantal punten voor literatuur kan het aantal accreditatiepunten toegewezen voor de contacturen of e-learning niet overstijgen.

Accreditatiepunten voor studieactiviteiten worden toegekend naar rato van de geaccrediteerde contacturen. Bij volledig geaccrediteerde aanvragen wordt per 1 uur studieactiviteit 1 accreditatiepunt toegekend. Er geldt een maximale toekenning van 10 accreditatiepunten voor het totaal aan studieactiviteiten.