Feestelijk slotsymposium: 14 Jeugdhulprichtlijnen gerealiseerd

3-12-2015
Afbeelding: Stas MvRijn Slotsymposium Richtlijnen Jeugdhulp

Op 30 november vond in Amersfoort het slotsymposium plaats van het project Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming van NIP, NVO en BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, voorheen NVMW). Tijdens het symposium, met onder meer bijdragen van hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Bram Oriobio de Castro en bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie Tom van Yperen, werd stilgestaan bij een mooi resultaat: 14 vakinhoudelijke richtlijnen voor jeugdzorgwerkers, psychologen en pedagogen in de jeugdhulp: www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Ook werd een aantal vernieuwende aspecten van deze richtlijnen benadrukt. Zo hebben cliënten al in de ontwikkelfase meegewerkt aan de richtlijnen, en zijn de richtlijnen in deze fase bovendien uitgebreid getest in de praktijk tijdens proefimplementaties. De bevindingen daarvan zijn meegenomen in de uiteindelijke richtlijnen.

De beroepsverenigingen hechten eraan dat de richtlijnen ook in de toekomst onder de aandacht blijven van het beroepenveld en waar nodig aangepast worden aan nieuwe inzichten. Daarom hebben NIP, NVO en BPSW het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd een vervolgprojectplan voor een periode van nog eens vier jaar te subsidiëren. Staatssecretaris Van Rijn zegde dit tijdens het slotsymposium toe in een videoboodschap.

Bekijk de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.