FBZ roept werkgevers in de jeugdzorg op tot goed werkgeverschap

29-8-2019

Hoge werkdruk, veel regeldruk, een zeer krappe arbeidsmarkt, wachtlijsten: knelpunten waarmee ook NVO-leden in de dagelijkse praktijk van de jeugdzorg worden geconfronteerd. Werkgevers en het FNV en CNV organiseren op 2 september een staking in Den Haag om hier aandacht voor te vragen. De NVO en de FBZ, de vakbond waarbij de leden van het NVO zijn aangesloten, zijn niet betrokken bij deze staking, maar de FBZ doet wel een beroep op de werkgevers in de jeugdzorg om goed werkgeverschap te tonen, de knelpunten aan te pakken en alles op alles te zetten om middelen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg te verkrijgen. 

Meer informatie over de ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het overleg met de overheid over financiële ruimte voor de jeugdzorg. FBZ vertegenwoordigt in het cao-overleg onder andere de belangen van de leden van de NVO. De NVO en FBZ zijn niet betrokken bij de staking in Den Haag voor meer middelen in de jeugdzorg. Dat die nodig zijn is evident, maar deze middelen zijn primair de verantwoordelijkheid van de werkgevers. De door de werkgevers gegenereerde financiële middelen zijn nodig zodat cao-partijen elk hun eigen rol bij het overleg over de arbeidsvoorwaardenoverleg kunnen pakken en vervolgens echt in gesprek kunnen over verbetering van arbeidsvoorwaarden.

Het is van belang dat de werkgevers de problemen in de jeugdzorg breed aanpakken. FBZ gaat graag constructief in gesprek maar het is nog niet bekend wanneer het cao-overleg hervat kan worden.  

Acties NVO
De NVO is actief in de uitvoering van het actieplan Zorg voor de Jeugd. Daarbinnen werken we samen met de andere beroepsverenigingen, de branches, de cliëntenorganisaties, VWS, VenJ en VNG, met ondersteuning van het ondersteuningsteam zorg voor de Jeugd (OZJ).

De NVO is betrokken bij de actielijn 6 van het Programma Zorg voor de Jeugd. In de voortgangsrapportage staat waar we ons o.a. voor inzetten.

Een van de acties is (ont)regel de zorg in het jeugddomein. Samen met Rita Verdonk, de speciaal adviseur regeldruk in het jeugdveld, is op de landelijke schrapdag op 12 juni een inventarisatie gehouden van de grootste ergernissen als het gaat om overbodige regels en administratieve verplichtingen. Op 4 september worden deze punten besproken met bestuurders van aanbieders en gemeenten. Voor meer informatie: De Paarse lijnen uit de Landelijke Schrapdag Jeugd.

Op de (inmiddels uitverkochte) Dag van de Jeugdprofessional, die NIP, NVO, BPSW en SKJ organiseren op 13 september, is er ook aandacht voor de actuele ontwikkelingen.