Factsheet woonplaatsbeginsel 2016 in de jeugdhulp

20-7-2016

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Voor NVO-leden van belang om te weten onder welke gemeente hun cliënt valt. In de praktijk blijkt het soms ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

Een werkgroep van VWS, VNG, (jeugd)zorgbranches en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) heeft gekeken hoe de toepassing van het woonplaatsbeginsel verduidelijkt kan worden. Zij hebben een factsheet ontwikkeld met als doel de toepassing van het woonplaatsbeginsel te verduidelijken. Zowel aan de hand van de theorie als op basis van casuïstiek.

Ook is een nieuwe versie van het stappenplan voor de bepaling van de verantwoordelijke gemeente opgesteld. Hierin zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd: bij voorlopige voogdij geldt bij tienermoeders werkelijk verblijf baby (i.p.v. situatie voordat de voorlopige voogdij werd uitgesproken) en als geen hoofdverblijf kan worden vastgesteld dat stap 2 voor beide ouders dient te worden doorlopen.

De werkgroep woonplaatsbeginsel zoekt tevens naar mogelijkheden tot vereenvoudigen van de toepassing van het woonplaatsbeginsel.