Evaluatie Jeugdwet: enquête voor professionals

11-7-2017

Op verzoek van het ministerie van VWS wordt een (tussen)evaluatie gedaan naar de Jeugdwet om de effecten van de Jeugdwet zichtbaar te maken. De gezamenlijke beroepsverenigingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming (waaronder de NVO) vinden het belangrijk dat ook de stem van hun professionals krachtig wordt gehoord. Daarom brengen we met een enquête in kaart wat de komst van de Jeugdwet voor professionals betekent. Hierin staan vier thema’s centraal:

  1. Effect Jeugdwet op relatie met de cliënt
  2. Effect op de positie van de professionals als werknemer of zzp’er
  3. Effect op de kwaliteit van de beroepsuitoefening
  4. Effect op de samenwerking met andere professionals


Begin 2018 sturen we de resultaten van de evaluatie aan de Tweede Kamer.

Laat het geluid van professionals horen en vul de enquête in >