EU-landen gaan elkaar waarschuwen bij beroepsverboden

10-9-2015

Afgelopen week meldde BNR dat mensen uit zorg, onderwijs of kinderopvang met een beroepsverbod binnenkort eerder tegen de lamp lopen wanneer zij over de grens aan de slag willen gaan. Volgens minister Bussemaker (OCW) komt er namelijk een Europees waarschuwingssysteem.

 

De NVO staat zeer positief tegenover deze ontwikkeling en begrijpt niet dat deze stap niet al eerder is genomen, aangezien er al veel Europees wordt samengewerkt en dit in het belang is van (soms zeer kwetsbare) cliënten. Mensen die hun beroep niet meer mogen uitoefenen, bijvoorbeeld een docent die terecht gewezen is vanwege kindermisbruik, zouden dit ook niet meer over de grens heen moeten kunnen. Goed dus dat Europese landen elkaar straks actief gaan waarschuwen.