Erken verblijfsrecht voor kinderen na maximaal 5 jaar

28-9-2018

Ongeveer 400 kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in grote angst en onzekerheid. Angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen omdat zij hier al jaren wonen, naar school gaan en vriendjes en vriendinnetjes hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uitzetting na een verblijf van vijf jaar in Nederland schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen.

Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon in 2013 een oplossing is gekomen. Dat is helaas niet waar. 92% van de kinderen die een beroep doen op het Kinderpardon wordt afgewezen, ondanks dat zij al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Per jaar komen er honderden gewortelde kinderen bij aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd.

Uitzetting van deze kinderen is een schending van de kinderrechten. De kinderen en hun rechten moeten weer centraal komen te staan. Defence for Children roept daarom op tot een wet met erkenning van het recht op verblijf voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn. 

De NVO steunt de oproep. Al eerder lieten wij weten een initiatiefwetsvoorstel hiervoor te steunen en droegen wij informatie aan voor dit wetsvoorstel. Het pleidooi om 400 kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn in Nederland te laten blijven sluit aan bij het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. De NVO gaat in haar beleid en in haar NVO-Beroepscode uit van dit Verdrag. De NVO kan en wil zich niet over individuele casuïstiek uitspreken. Daarvoor is immers gedegen kennis van het betreffende dossier nodig. Wel vindt de NVO het een absolute voorwaarde dat bevindingen van pedagogisch deskundigen aantoonbaar worden meegewogen in de besluitvorming over elk individuele dossier.

Toevallig vond deze week ook de terugkomdag plaats voor professionals die pedagogische rapportages opstellen voor uitgeprocedeerde vluchtelingenkinderen.

Meer informatie over wat de NVO doet voor vluchtelingenkinderen vindt u hier.