Enquête over werkervaringsplaatsen

3-12-2015
Afbeelding: Afbeelding enquete werkervaringsplaatsen 2

De beroepsverenigingen NVO en NIP onderzoeken in samenwerking met het onderzoeksjournalistieke platform De Monitor (KRO- NCRV) en Stichting Masterpsychologen (SMP) de kansen voor starters op de arbeidsmarkt, in het bijzonder de inzet van zogeheten 'werkervaringsplaatsen'. Dit doen we om een helder en cijfermatig beeld te krijgen van de actuele situatie. Op 3 januari 2016 zendt De Monitor hierover uit en daarin worden de resultaten meegenomen. NVO, NIP en SMP vragen starters maar ook leidinggevenden en werkgevers om aan deze peiling mee te werken, om zo een volledig beeld te krijgen vanuit verschillende perspectieven.

Klik hier om mee te doen aan deze enquête over werkervaringsplaatsen.

De sluitingsdatum is zondagavond 13 december 24:00 uur. Vanaf dan is er geen inbreng meer mogelijk. Dit in verband met de termijn waarop de uitzending plaats vindt. Zowel leden als niet-leden van NVO en NIP kunnen de peiling invullen. We koppelen de resultaten van de peiling terug via de nieuwsbrief en onze website.

Achtergrond
Tv-programma De Monitor opende begin november een onderzoeksdossier over scheve arbeidsverhoudingen onder starters. De redactie heeft inmiddels ruim 120 signalen ontvangen.  Daaruit blijkt dat dat in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp opvallend veel gebruik wordt gemaakt van werkervaringsplaatsen (WEP) Circa 70 procent van de reacties komt van afgestudeerden van de richtingen psychologie of pedagogiek die na hun afstuderen enige tijd aan het werk gaat tegen géén, of een zeer geringe vergoeding.
Het aanbieden van dit soort werkervaringsplekken is niet verboden, maar is wel aan voorwaarden gebonden. De cao’s in de sector kennen overigens bewust geen werkervaringsplaatsen. De NVO, het NIP en SMP herkennen deze signalen, en willen inschatten op welke schaal oneigenlijke inzet van onderbetaalde krachten voorkomt.

Peiling
De vragen in deze peiling zijn grotendeels gebaseerd op signalen die bij de Monitor zijn binnengekomen en aangevuld met signalen en zorgpunten van de NVO, het NIP en SMP. Wij vragen u naar  uw achtergrond, functie en de ervaring met werkervaringsplaatsen. Aan het einde reageert u op enkele stellingen. De totale enquête duurt ca. 5 minuten. De (geanonimiseerde) resultaten zullen worden gebruikt in de uitzending van De Monitor van 3 januari. Ook worden ze in hun volledigheid gepubliceerd op de websites van de NVO, het NIP en SMP.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!