Enquête langdurige zorg: Uw mening als professional telt!

27-1-2017

U als pedagoog ondervindt dagelijks verbeterpunten en –wensen met betrekking tot uw werksituatie. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een specifieke opleiding? Heeft u ideeën over uw positionering? U vraag zich af wat de gevolgen van wet- en regelgeving zijn? Met deze enquête wil de NVO inventariseren wat er onder orthopedagogen in de langdurige zorg speelt om u in uw werkveld ruggensteun te kunnen bieden. Ook vragen wij naar uw verwachtingen van de NVO. Dit alles met het doel uw belangen nog beter te behartigen.

De NVO gebruikt de resultaten in gesprekken met onder andere VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, verzekeraars en zorginstellingen.

Dit is dus het moment om uw mening te geven. Vul nu de enquête in zodat uw stem gehoord wordt. Hier kunt u de enquête invullen. Alvast bedankt!