Eindelijk schot in de individuele leerroute gz-psycholoog

12-9-2016

De NVO, het NIP en de VGCt participeren gezamenlijk in het project ‘individuele leerroute gz-psycholoog’ en hebben in die hoedanigheid het CSGP (College Specialismen Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten) van de FGzPt een notitie gestuurd met daarin een aantal vragen. De belangrijkste vraag was: steunt het CSGP de uitwerking van een uitvoeringsplan door de opleidingsinstellingen waarin de uitvoerbaarheid van een individuele leerroute geconcretiseerd wordt?

Reactie CSGP: Het CSGP staat niet afwijzend tegenover een oplossing voor ervaren psychologen en pedagogen binnen de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, eventueel in de vorm van een individuele leerroute. Het is primair aan de opleidingsinstellingen om invulling te geven aan hun vrijstellingen- of ontheffingenbeleid. Mocht het tot een ontwikkeling van een individuele leerroute komen, dan is het CSGP gaarne bereid om mee te denken of te  participeren in bv. een op te richten commissie.

Dit positieve advies van het CSGP is zeer hoopgevend. De Rino’s, verenigd in vLOGO als het gaat om de gz-opleiding, zijn bevoegd om een individueel leertraject op te starten. Er lijkt hiertoe ook steeds meer bereidheid te zijn.

Daarnaast heeft P3NL aangegeven dat ze zich achter de individuele leerroute schaart. Voor de NVGzP,  lid van P3NL, geldt hetzelfde.  

Dit traject van een individuele leerroute tot gz-psycholoog staat los van het EVC-traject tot orthopedagoog-generalist, waarvan de NVO op dit moment een pilot uit voert. Meer informatie over de pilot EVC tot orthopedagoog-generalist vindt u op onze website.