Einddocument Commissie Kwaliteit en Opleiding (CKO)

3-3-2017

Van 2000 tot en met 2016 was de commissie kwaliteit en opleiding (CKO) binnen de NVO een orgaan dat het bestuur van de NVO gevraagd en ongevraagd van advies voorzag over het kwaliteits- en opleidingsbeleid van de vereniging, over zaken die de marktpositie van de vereniging betroffen en over beleidsmatige onderwerpen.

In aanloop naar de plannen voor een nieuwe verenigingsstructuur en verschuivingen van de werkwijzen binnen de NVO met (meer tijdelijke) inhoudelijke en beleidsmatige werk- en projectgroepen, heeft het bestuur van de NVO besloten de CKO per 2017 op te heffen. Dit is in nauw overleg met de CKO gebeurd. Het bestuur is de CKO erkentelijk voor het werk dat de commissie de afgelopen 16 jaar verrichtte en voor de expertise die actieve leden hebben ingebracht.

De CKO zelf heeft terug gekeken op resultaten die zij heeft bereikt en vooruitgekeken naar de toekomst, om het bestuur een aantal aandachtspunten mee te geven. De belangrijkste resultaten van de CKO betreffen de advisering over het beroepsregistratiesysteem binnen de NVO, over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en het proces rondom de OG en de BIG én de ontwikkeling van de supervisiebrochure. Dit heeft de CKO verwoord in een einddocument. Eén van de CKO-leden beschrijft daarin de ervaring als: “ik heb het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de verschillende leden met diverse achtergrond van de CKO als zeer waardevol, leerzaam en verrijkend ondervonden”.

Lees hier het einddocument.