Effectief werken in het veranderende jeugdveld

23-8-2019

Als (ortho)pedagoog wil je er samen met gemeenten, jeugdhulporganisaties en andere professionals voor zorgen dat kinderen, jongeren en ouders jeugdhulp krijgen die past bij hun situatie en die effectief is, of het nu gaat om preventie, vroegtijdige ondersteuning of specialistische behandeling. Maar de wetenschappelijke onderbouwing van hulpvormen en behandelmethoden – ook wel interventies genoemd – is nog erg beperkt. Daarom is effectief werken niet altijd eenvoudig.

De notitie 'Effectief werken in het veranderende jeugdveld' biedt een raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren. De NVO ondersteunt deze notitie die aansluit bij het speerpunt ‘inzet op wetenschappelijke kennis bij opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken’ in ons strategisch beleidsplan.

Om toch effectieve jeugdhulp te bieden, is het nodig te investeren in het vakmanschap van jeugdprofessionals, zodat ze weten hoe ze interventies of elementen daarvan het beste kunnen inzetten. Die investering levert het meeste op wanneer gemeenten en jeugdhulporganisaties samen bepalen wat de beste manier is om goede resultaten te boeken, op basis van een gezamenlijke visie op effectief werken. De notitie zet de uitgangspunten voor effectief werken op een rij en biedt gemeenten, jeugdhulporganisaties en professionals aanbevelingen voor hun bijdrage aan effectieve jeugdhulp.