Eerste stap naar btw-vrijstelling basis orthopedagogen

16-7-2015

Op vrijdag 10 juli jl. zijn de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer commissie VWS beantwoord door minister Schippers over het onderzoek Vergelijking opleidingen ggz-beroepen. Bekijk hier de gehele beantwoording.

Door het CDA waren enkele vragen gesteld over de btw die sinds 1 januari 2013 geldt voor basis orthopedagogen. Voorafgaand had de NVO input geleverd aan diverse politieke partijen hierover, gezien het belang voor een grote groep professionals en de aantasting van concurrentieverhoudingen hierdoor.

In de beantwoording van de minister staat dat: “op grond van het Hoge Raad arrest van 27 maart 2015, nr. 13/02667, zal de Belastingdienst orthopedagogen met een academische opleiding die gezondheidskundige diensten aan de mens verrichten die kwalitatief soortgelijk zijn aan de gezondheidskundige diensten van de NVO orthopedagoog generalist en aan die van Wet BIG-beroepsbeoefenaren van btw vrijstellen.” (P. 10).

Met andere woorden: goed nieuws! Hoogstwaarschijnlijk worden basis orthopedagogen hierdoor in de toekomst vrijgesteld van btw. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer dit in zal gaan. Daarvoor moet er eerst een beleidsbesluit genomen worden. Dit zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Voor nu blijft het daarom belangrijk om als basis orthopedagoog btw af te dragen én bezwaar in te dienen (er is strikt genomen btw verschuldigd die op aangifte moet worden aangegeven en betaald)  tegen deze aangifte en de betaling daarvan. De Belastingdienst zal bij het beoordelen van dit bezwaarschrift rekening moeten houden met de wijzigingen die aanstaande zijn. Als u geen bezwaar aantekent tegen de aangifte en de betaling dan heeft u geen rechten veilig gesteld en kan de Belastingdienst geen teruggaaf verlenen.

Als NVO blijven we ons inzetten voor snelle en positieve besluitvorming en implementatie inzake de btw-vrijstelling voor basis orthopedagogen. Volgende week zal er uitgebreidere informatie op de website van de NVO verschijnen. Met daarin onder andere de gevolgen voor het proefproces dat de NVO in gang had gezet en een stappenplan om ook nu uw rechten veilig te stellen.

Voor nadere vragen over de btw voor basis orthopedagogen kunt u contact opnemen met Kirsten Mik (beleidsmedewerker NVO) via k.mik@nvo.nl.