Eerste nieuwsbrief Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

4-11-2015

De eerste nieuwsbrief van het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming (PJ&J) is verschenen. In deze nieuwsbrief leest u onder meer over beroepsregistratie door jeugdhulpprofessionals. Uiterlijk 1 januari 2016 moeten alle psychologen en (ortho)pedagogen geregistreerd staan in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister jeugd. Volgende week zal in een aparte brochure daarop ingezoomd worden.

In de nieuwsbrief leest u ook wat er werd besproken tijdens de vijf miniconferenties ‘Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk’.

Het NIP vertegenwoordigt in het programmateam alle psychologen en namens de NVO (ortho)pedagogen (gedragswetenschappers) in het brede jeugddomein.

NVO en NIP zijn nauw betrokken bij het deelproject ‘Positioneren beroepsverenigingen’. Centraal staat dat goede jeugdhulp vraagt om vakbekwame professionals. Om dat te bevorderen schrijft de nieuwe Jeugdwet voor dat in beginsel geregistreerde professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming worden ingezet. Zij moeten werken volgens hun professionele standaard, zoals onder andere neergelegd in de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen, die we vormgeven binnen het richtlijnenjeugdhulp programma www.richtlijnenjeugdhulp.nl en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Het zijn de beroepsverenigingen die in nauwe samenwerking met hun leden en in dialoog met cliënten en werkgevers deze “hulpmiddelen”voor de goed toegeruste psycholoog en pedagoog (door)ontwikkelen. In het deelproject staat dit centraal.

Meer informatie op de website van het Programma PJ&J

Meer lezen over het werken met geregistreerden? Zie onze factsheet