Eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp

14-6-2019

Onder de noemer “Schrappen, bestuurlijke stappen en kappen!” vond op 12 juni de landelijke schrapdag in de jeugdhulp plaats. Zo’n 400 jeugdprofessionals gingen gelijktijdig op 41 verschillende locaties in Nederland aan de slag om overbodige regels, dus regels waar ze last van hebben in hun dagelijkse werk, te schrappen. Ook NVO-leden deden op verschillende plekken actief mee. Het uiteindelijke doel is om de administratie- en werkdruk te verlagen zodat jeugdprofessionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorgen voor kwetsbare jongeren.

Alle onnodige regels die op de schrapdag zijn opgehaald, zullen op 4 september worden voorgelegd aan bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, het ministerie van VWS,  de inspectie en andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het bestaan van de overbodige regels. Deze bestuurders moeten de stappen gaan zetten die nodig zijn om de overbodige regels te schrappen. In november onderzoeken de partijen met elkaar of de regels echt gekapt zijn. De landelijke schrapdag is een initiatief van de FNV en uitgevoerd in nauwe samenwerking met CNV, VNG, beroepsverenigingen, waaronder de NVO, brancheverenigingen en het ministerie van VWS.