Een nieuwe loot aan de stam van de FGZPt: de opleidingsraad

19-10-2018

Directe aanleiding was een brandbrief van een hoogleraar om suïcidepreventie beter in te bedden in het onderwijs. Op welke manier kunnen opleidingen inspelen op die vraag? Een landelijk platform voor de ‘psychologische BIG-beroepen’ is een antwoord; een platform dat een brug vormt tussen regelgeving en praktijk en zo aansluit bij maatschappelijke thema’s. De opleidingsraad, die onder de hoede van de FGZPt is geplaatst, wil dat realiseren. Tevens is de Raad het gezamenlijke aanspreekpunt van opleidingen voor derden. De raad bestaat uit hoofdopleiders van de postmasteropleidingen, praktijkopleidingsinstellingen, universiteiten, opleidelingen en cliënten. Aansluiting tussen de universitaire masteropleiding(en) en de opleiding tot gz-psycholoog is één van de eerste vraagstukken waar de Raad zich over buigt. Begin 2019 organiseert de Raad zijn eerste invitational conference.

Lees hier het persbericht