Een bijdrage leveren aan de Kwaliteitsstandaard Diagnostiek en Behandeling in de Basis GGZ?

18-12-2015

De NVO is op zoek naar leden met kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Deze leden zouden namelijk een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe kwaliteitsstandaard ‘Generalistische Diagnostiek en Behandeling in de Generalistische Basis GGZ’. Deze kwaliteitsstandaard is ontwikkeld in opdracht van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.  De conceptteksten voor de kwaliteitstandaard zijn klaar en is het tijd voor de commentaarfase.

Helpt u mee met het geven van commentaar?
Heeft u interesse om mee te werken aan de commentaarfase? Laat het ons weten voor 21 december, door een mail te sturen aan Simon de Groot, via richtlijnen@psynip.nl en een cc aan Cécile Salden, via c.salden@nvo.nl inclusief een korte motivatie. U leest dan de volledige module en aanvullende bijlagen. Vervolgens geeft u uw reactie in een commentaartabel.

Werken aan verbetering vanuit het perspectief van de cliënt
Via P3NL zijn o.a. de NVO en het NIP betrokken bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling heeft als doel structureel te werken aan verbetering en vernieuwingen in de GGZ. En dat in eerste instantie vanuit het perspectief van de cliënt. Meer informatie over het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling en de doelstellingen van de kwaliteitsstandaard vindt u via deze link: website Netwerk Kwaliteitsontwikkeling onder het item projecten.