Een ADHD-epidemie? Druk ervaren door ouders én professionals

18-2-2016

Het programma De Monitor van de NCRV ging op zondagavond 14 februari jl. over de toename van het gebruik van ADHD-medicatie. In de uitzending stond de druk die ouders ervaren om hun kinderen medicatie te geven centraal. Zo zeiden sommige ouders: ‘De school stelt een keuze: of medicatie of naar het speciaal onderwijs’. De docenten zeggen op hun beurt: ‘We kunnen niet anders met die grote klassen’. Medicatie lijkt een goedkope ‘quick fix’ voor alle problematiek op school.

De andere kant van het verhaal is dat professionals die van ouders of school druk ervaren om én een diagnose af te geven én medicatie voor te schrijven. 

De signalen over diagnosedruk zijn voor de NVO al langer een punt van zorg en niet alleen op het gebied van ADHD. Daarom organiseerde de NVO begin 2014 een congres over diagnosedruk. Het onderwerp bleef ons bezig houden, sinds eind 2014 in breder verband, met de ministeries van VWS en OCW en een groot aantal beroepsverenigingen. In dit verband geven we uitvoering aan de aanbevelingen van de Gezondheidsraad die in 2014 een rapport uitbracht over de toename van de ADHD-medicatie. De partijen hebben ook een intentieverklaring en plan van aanpak gepaste zorg opgesteld en ondertekend.

In 2016 organiseren we opnieuw twee expertmeetings en een landelijk congres over het onderwerp diagnosedruk. Het doel is om daarbij alle betrokkenen bij elkaar te brengen en een plan te maken om de perverse prikkels die de druk veroorzaken zoveel mogelijk weg te nemen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Mail dan naar Kirsten Mik (beleidsmedewerker) via k.mik@nvo.nl.