‘Durf om eigen deskundigheid en ervaring onder ogen te zien’

27-5-2016
Afbeelding: foto aanbieding RVS


Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in zijn advies “Een gedurfde ambitie. Veelzijdig samenwerken met kind en gezin” dat op 24 mei werd gepresenteerd en aangeboden aan de Kinderombudsman Margrite Kalverboer. In dit advies bespreekt de RVS de zoektocht naar effectief samenwerken in de zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen. Aan de totstandkoming van dit advies werkten ook verschillende NVO-leden mee.

Lees het advies hier.

De RVS geeft drie aanbevelingen voor het bevorderen van passende en effectieve zorg:

  1. De doelen van zorg en ondersteuning komen altijd in dialoog met gezinnen en kinderen tot stand. Vanuit dat uitgangspunt maken zorgprofessionals hun afwegingen hoe te handelen en hoe samen te werken. Bij iedere afweging betrekken zij de ouders en kinderen. Zelfs bij dwangmaatregelen, zoals uithuisplaatsing van een kind.
  2. Het is van belang dat professionals zich niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op relationeel en normatief gebied blijvend ontwikkelen. Zij hebben te maken met grote spanningen en dilemma’s. Niet alleen binnen gezinnen, maar ook in de interactie met andere professionals en bestuurders. Zij moeten goed kunnen reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen. Dat vraagt continue tijd en aandacht.
  3. Bestuurders en beleidsmakers moeten professionals de ruimte geven om te experimenteren met vormen van samenwerking; professionals moeten in de praktijk kunnen toetsen wat wel en niet werkt.