Duidelijkheid voor verwijzers en cliënten: project beroepenstructuur officieel van start

11-10-2019
Jim Bijlstra, voorzitter bestuur NVO


We kennen orthopedagogen, psychologen en psychotherapeuten. In het ene werkveld is de ene beroepsgroep meer vertegenwoordigd, in het andere de ander. We hebben hbo-opgeleide professionals, universitair opgeleide professionals en postmasteropgeleide professionals. Zorgen dat verwijzers en cliënten door de bomen het bos blijven zien en dat cliënten daardoor tijdig de juiste hulp krijgen, dát is de ambitie van de NVO, als één van de initiatiefnemers van het project beroepenstructuur.

Dinsdag 8 oktober ging het gezamenlijke project officieel van start; de voorzitters van zes verenigingen, waaronder de NVO die de beroepsgroep van pedagogen vertegenwoordigt, gaven Alexander Rinnooy Kan de opdracht als onafhankelijk voorzitter dit complexe en gevoelige project in goede banen te leiden. Onder zijn leiding vormen de voorzitters de stuurgroep. Het project wordt extern ondersteund. De andere partners zijn het NIP, de NvGzP, de LVVP, de NVP en P3NL.

Het project werd vooraf gegaan door een inventariserende fase. Die fase leverde een rapport op naar knelpunten in o.a. de ggz, de jeugdhulp en de gehandicaptenzorg. Cliënten en naasten ‘ervaren drempels bij het inschakelen van hulp en zoeken lang naar de juiste zorg van de juiste professional’. Ook de samenwerking tussen professionals kan beter, zeggen ze: doorverwijzingen laten soms te wensen over.

Pedagogen en psychologen bekwamen zich in soms dezelfde ‘bewezen’ therapieën. Op zichzelf heel mooi, maar het maakt het er voor de buitenwereld niet helderder op. Wet- en regelgeving sluit dan weer soms bepaalde beroepen uit, die wel toegevoegde waarde hebben.