Dubbelinterview: ‘Bam! Dat is effectieve zorg’

15-12-2017

In het kader van de professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelt de NVO gezamenlijk met andere beroepsverenigingen in het jeugddomein een interviewserie onder verschillende jeugdprofessionals. In totaal verschijnen er 4 dubbelinterviews.

In dit tweede dubbelinterview gaan orthopedagoog-generalist Myrthe Erps en jeugdarts Lucy Smit met elkaar in gesprek over het belang van samenwerken met andere professionals, hoe dat in hun regio georganiseerd is, de meerwaarde van beroepsverenigingen en waarom lid zijn ook samenhangt met normen en waarden.

In het eerste deel gingen jongerenwerker Stephan Beute en jeugdverpleegkundige Anneke Driessen met elkaar in gesprek.