Doordachte aanpassing jeugdstelsel, ruimte voor professional

15-11-2019

Afgelopen week was er veel discussie over de Kamerbrief ‘Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering’ van de ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker. Vrijwel tegelijkertijd trokken de Inspecties IGJ en IJenV hard aan de bel met het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. In hoeverre moet het stelsel op de schop? Daar wordt verschillend over gedacht. De NVO schreef samen met andere beroepsverenigingen afgelopen week een bericht waarin we aangeven het beeld te herkennen, de urgentie onderschrijven en dat de signalen gelden voor het gehele jeugddomein. In het bericht pleiten we voor een doordachte aanpassing van het jeugdstelsel en ruimte voor de professional.

Ook andere partijen wijzen er op dat een nieuwe stelselwijziging ook risico’s met zich meebrengt, bovendien komt er dan een nieuwe focus op structuur in plaats van op inhoud. De NVO herkent samen met de andere beroepsverenigingen de signalen en urgentie nu tot actie over te gaan. Extra geld voor fatsoenlijk tarieven alleen is niet genoeg. Een verdere uitwerking is nodig om te beoordelen of de vele voorstellen echt bijdragen aan betere hulp. Uiteraard zijn er ook regio’s en gemeenten waar het wél goed gaat. De gezamenlijke beroepsverenigingen bepleiten maatregelen op alle niveaus van het stelsel. Niet alleen de (inkoop van) specialistische zorg moet worden verbeterd, maar ook preventieve vormen van ondersteuning aan kinderen en jongeren, versterking van wijkgericht werken, de inrichting van expertisecentra voor specialistische jeugdhulp en de arbeidsmarkt, verdienen blijvend volle aandacht. Betrek daarbij van begin af aan de kennis en ervaring van professionals, maar ook van cliënten en aanbieders en leer van de regio’s en gemeenten waar het goed gaat. De politieke en maatschappelijke discussie gaat verder. Maandag aanstaande bespreekt de Tweede Kamer de begroting VWS-deel jeugd. 

>> Bericht samenwerkende beroepsverenigingen