Doe mee! Onderzoek naar Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen

28-1-2016

Werkt u met cliënten waarvan de zorg wordt gefinancierd vanuit de Wlz? Doe dan mee met de enquête!
Onderzoeksbureau HHM voert de enquête uit om te achterhalen of problemen, die al eerder door een expertgroep gesignaleerd zijn, ook onder een bredere groep professionals leven. Ook wordt in het onderzoek naar uw voorkeur gevraagd om al dan niet het verzekerd pakket aan te passen wat betreft Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen. Enkele voorbeelden van aanvullende zorgvormen zijn: huisartsenzorg, behandeling van een psychische stoornis, tandheelkundige zorg of hulpmiddelen.

De NVO krijgt veel signalen over onduidelijkheden in het veld over de Wlz. Via het onderzoek kunt u een bijdrage leveren om deze onduidelijkheden te verhelderen. 

We raden u aan eerst de papieren versie uit te printen en voor uzelf te beantwoorden en daarna in één keer de antwoorden via de webapplicatie in te vullen.

Al eerder is met experts van o.a. de NVO over de afbakeningsdiscussies in de Wlz gesproken. De door een of meerdere experts genoemde problemen zijn in deze enquête weergegeven. De problemen zijn gecategoriseerd naar tien thema’s. U kunt per thema aangeven of u de vragen bij dat thema wilt beantwoorden of niet. Daarnaast kunt u per vraag aangeven of het probleem van toepassing is op uw organisatie en cliënten.

Hoe doet u mee?

  • U kunt meedoen aan dit onderzoek door de vragen in te vullen.
  • U kunt de vragenlijst invullen tot en met 8 februari 2016.
  • De vragenlijst kunt u tussendoor niet opslaan.
  • Als u uw e-mailadres invult, krijgt u de door u ingevulde gegevens per mail opgestuurd.


De vragenlijst bestaat voornamelijk uit gesloten vragen, omdat het met name een kwantitatieve uitvraag betreft over de variatie in problemen die zich voordoen rondom Wlz-behandeling en de aanvullende zorgvormen. De meer kwalitatieve input wordt verkregen in de expertbijeenkomsten die ook in het kader van dit onderzoek worden gehouden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.