Doe mee met de enquête vrijgevestigden 2017

3-5-2017
Afbeelding: Enquete formulier


Werkt u als vrijgevestigde aanbieder in de jeugd- en/of volwassenen-ggz? De NVO, het NIP en de partners van P3NL horen graag uw ervaringen met het zorgstelsel, jeugdhulpstelsel en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en/of gemeenten. De resultaten worden gebruikt in gesprekken met partijen als de NZa, VWS, gemeenten en verzekeraars. Het onderzoek wordt sinds 2014 jaarlijks herhaald om de ontwikkelingen in het zorgstelsel en het inkoopbeleid te monitoren. Wij vragen uw mening over de huidige productstructuur in de ggz, verwijzing en triage, maar ook over registratieverplichtingen en de administratieve lasten. Daarnaast kunt u vragen over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en gemeenten verwachten.

Vul de enquête hier in.