Dijkhoff: gemeenten moeten jeugdhulp alsnog inkopen

8-9-2017

Wanneer een rechter aan een jongere specifieke jeugdhulp oplegt die niet door de gemeente is ingekocht, moet de gemeente die hulp gewoon alsnog inkopen. Dat antwoordt minister Dijkhoff van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van Peters en Van Toorenburg (beiden CDA) over veel te lange wachttijden in de jeugdhulp.

Op 1 augustus verscheen in de Volkskrant het artikel ‘Bevel rechter leidt niet tot snelle hulp jongere’. Jongeren die van een jeugdrechter verplicht therapie moeten volgen, staan soms wel een jaar op de wachtlijst. De VNG meldt dat rechters niet altijd op de hoogte zijn van de contracten die gemeenten met zorgaanbieders hebben afgesloten en de mogelijke wachtlijsten bij instellingen. Minister Dijkhoff  stelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van jeugdhulp. ‘Als door de jeugdrechter jeugdhulp wordt opgelegd buiten het aanbod van de gemeente, is een specifieke omschrijving voorts van belang zodat de betrokken gemeente precies weet welke jeugdhulp zij alsnog moet inkopen’. Hij erkent dat het in de praktijk geen eenvoudige opgave is en hecht er belang aan dat in de adviesfase door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maar ook nadat het vonnis is gewezen een goede afstemming plaatsvindt lokaal en regionaal tussen alle betrokken partijen.

Download hier het Kamerstuk.