Deelname rondetafelgesprek euthanasie bij minderjarigen

21-1-2016

Op vrijdag 22 januari gaat de Tweede Kamer commissie VWS in gesprek met experts, ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen over euthanasie bij minderjarigen (10.00 tot 14.00 uur). Over dit moeilijke en beladen onderwerp denken wij graag mee als NVO en daarom hebben wij orthopedagoog Mirjam de Vos gevraagd om deel te nemen aan dit rondetafelgesprek en een position paper aan te leveren.

Deze position paper gaat in op twee vragen:

  • moet de mogelijkheid tot euthanasie op verzoek van het kind zelf verruimd worden?
  • moet de mogelijkheid tot actieve levensbeëindiging zonder verzoek van het kind zelf verruimd worden in geval van ernstig zieke kinderen die door hun jonge leeftijd en/of door ernstige cognitieve beperkingen niet in staat zijn om voor zichzelf te beslissen?


Naast overwegingen, kunt u ook casuïstiek en hieruit voortkomend de standpunten bij deze twee vragen inzien.

Mirjam de Vos is orthopedagoog en sinds 1990 verbonden aan het Emma Kinderziekenhuis AMC, in verschillende functies. In 2001 publiceerde ze Bijzondere zorg voor bijzondere kinderen, over de begeleiding van ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis. In 2015 promoveerde Mirjam waarbij ze inging op de medische en ethische dilemma’s rond het afzien van (verdere) medische behandeling bij kinderen. Haar proefschrift Sharing the burden of deciding en het NRC-artikel De beademing stoppen, van je eigen kind zijn beiden online te bekijken.

Volgende week zullen wij verslag doen van dit rondetafelgesprek op onze website en in de digitale nieuwsbrief.