Deel uw ervaringen met het elektronisch cliënten dossier

6-9-2019

Werkt u in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dan kunt u hier uw ervaringen met het ECD/EPD delen. De vragenlijst maakt onderdeel uit van onderzoek van de Wageningen University & Research, Radboudumc en de Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om eventuele problemen met het EPD/ECD te beschrijven en ter verbetering van systemen in de toekomst. 

Voor deelname aan de vragenlijst kunt u op deze link klikken

Waarom dit onderzoek?
U bent waarschijnlijk veel tijd kwijt aan registraties en ondervindt vaak problemen met het EPD/ECD? Wat is de meerwaarde van deze registraties voor de zorg zelf? Met dit onderzoek  willen de betrokken organisaties onderzoeken of je de registraties van verschillende zorgverleners onder strikte voorwaarden en in een veilige omgeving kunt koppelen, zodat deze in de toekomst een echte meerwaarde kunnen hebben voor de zorg aan mensen met een VB. Dat vergt een (deels) nieuw systeem waarbij bestaande problemen zo veel mogelijk moeten worden voorkomen en bestaande gemakken worden behouden. Vandaar deze korte vragenlijst om inzicht te krijgen in uw ervaringen met de huidige systemen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in eerste instantie gebruikt om eventuele problemen met het EPD/ECD te beschrijven en ter verbetering van systemen in de toekomst.

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een promotie onderzoek in samenwerking met Wageningen University & Research, Radboudumc en de Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen. Het promotieonderzoek loopt van 2018 tot 2022 en leidt tot inzichten in en analyses op routine matig verzamelde data rond mensen met Verstandelijke Beperking.

De vragenlijst wordt uitgezet onder diverse professionals die beroepshalve zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking zoals Begeleiders, AVG-artsen, Apothekers, Verpleegkundigen, Gedragswetenschappers en anderen.

Wilt u meer informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens, uw rechten als deelnemer in wetenschappelijk onderzoek, de procedure bij klachten of vragen, of over het onderzoek? Neem dan contact op met de hoofdonderzoeker (Joep Tummers, joep.tummers@wur.nl).