Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

14-2-2019

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over zelfdoding in de jeugdzorg. Een heftig onderwerp en aanleiding voor GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NVvP, NIP en NVO een Kamerbrief te schrijven. Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien!

In de Kamerbrief laten we zien hoe we samenwerken om het uiteindelijke doel te bereiken: 0 gebruik van de separeer, 0 suïcides en richting 0 kinderen uit huis. Daarvoor moet de héle jeugdzorg-keten snel en duurzaam verbeteren.

We hebben de handen ineen geslagen om te voorkomen dat kinderen uit huis moeten. Dit willen we doen door betere, gezinsgerichte hulp te ontwikkelen met aandacht voor kwetsbaar ouderschap, zodat kinderen thuis veilig zijn. Daarnaast maken we, samen met het ministerie van VWS en de gemeenten, een plan voor de toekomst van de Jeugdzorg Plus, dat binnen enkele weken gepresenteerd wordt.

In de brief die minister De Jonge naar de Kamer stuurde voor dit debat, staat dat dit plan concrete doelen heeft: o.a. minder gesloten plaatsingen, nul onnodige doorplaatsingen en geen gedwongen afzonderingen. Dit vraagt ontwikkelruimte om samen beter te worden, middelen voor meer mensen op de groep en investering in vakmanschap.

Voor een betere behandeling in een gesloten setting is het belangrijk de bestaande kennis snel beter te benutten en nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. We moeten meer dan alleen ‘het eind van de keten’ verbeteren. Onze grootste uitdaging ligt in het voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar de Jeugdzorg Plus. Hiervoor moet de héle keten ontwikkelen naar beter. Dit begint met goede steun en behandeling voor gezinnen, het liefst in de eigen omgeving.

Een kort verslag van het debat staat inmiddels online, zie: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/.

Op dinsdag 19 februari wordt gestemd over de ingediende moties. 

Downloads: 

  • Brief van GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NIP, NVvP en NVO;
  • Brief van Minister de Jonge aan de Tweede Kamer 
  • Kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn, Kinderen uit huis plaatsen werkt vaak averechts. Artikel in De Volkskrant;
  • Peter Dijkshoorn geeft tijdens het NVO congres Puur Pedagogiek de deelsessie Separeren, we gaan het 100% voorkomen! Meer info en inschrijven.