Debat kindermishandeling en huiselijk geweld

3-5-2019

Woensdag 24 april debatteerde de vaste commissie voor VWS met ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker over kindermishandeling en huiselijk geweld. De Kamer stelde veel vragen over wachttijden bij Veilig Thuis, het aantal meldingen en het effect van interventies. Kirsten van den Hul (PdvA) haalde aan dat er veel meer regie, inzicht en capaciteit nodig is en dat het belangrijk is dat slachtoffers hun stem kunnen laten horen. Om beter geweld te kunnen signaleren wees zij -naar Amerikaans voorbeeld- op de rol die kappers hierin kunnen spelen nadat ze hierin getraind zijn. Ook Judith Tielen (VVD) hamerde op meer inzicht en wilde geen enorme rapporten van de ministers maar wel compacte info. René Peters (CDA) hield onder meer een pleidooi voor meer laagdrempelige opvoedondersteuning en hulp.

Minister Hugo de Jonge erkent dat er nog teveel onbekend is. Samen met minister Dekker is hij het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gestart, waarbij een aanpak dichtbij in de regio wordt georganiseerd. In de tweede voortgangsrapportage komt een set indicatoren, zodat vergelijken gemakkelijk wordt. Aan het einde van het jaar komt de impactmonitor Veilig Thuis naar de Kamer met beleidsinformatie over de eerste helft van 2019.

Op 1 januari is de verbeterde meldcode in werking getreden en heeft Veilig Thuis nieuwe taken gekregen die hen in staat stelt een radarfunctie uit te voeren. Doel is te komen tot meer veiligheid. De gemeenten hebben extra financiële middelen hiervoor gekregen. Dit budget loopt op van 12 miljoen nu naar 40 miljoen in 2022.

De Jonge ging ook in op de ontwikkelingen rond waarheidsvinding door kamervragen over ouderverstoting. Voor Veilig Thuis-organisaties is de groep mensen die ex-partners onterecht ‘zwart’ maakt, de moeilijkste doelgroep. Het is ingewikkeld om de waarheid boven tafel te krijgen.

Minister Dekker ging in op ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en justitie. Zo kan justitie fungeren als stok achter de deur, om cliënten duidelijk te maken dat aangeboden zorg niet vrijblijvend is en hij ging in op de ‘plegeraanpak’ om geweldspatronen te doorbreken en de pilots ‘verbetering jeugdbeschermingsketen vanuit het programma Zorg voor Jeugd.

Ook meldde Dekker dat de kwaliteit van politiemeldingen bij Veilig Thuis is verbeterd. Om de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten richt de politie zich steeds meer op de vraag wat slachtoffers nodig hebben voor hun eigen veiligheid. Ook wijst de politie slachtoffers nu meer op de mogelijkheid van het doen van aangifte. Politie en Veilig Thuis zijn in gesprek om professionals van beide organisaties sámen bepaalde trainingen te laten volgen.

De VNG heeft een themapagina over Programma Geweld hoort nergens thuis.