Debat Jeugdhulp

19-4-2019

Afgelopen woensdag was het kamerdebat ‘Misstanden in de jeugdzorg’. Centraal stond daarin het rapport ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren' waarover wij eerder berichten en waar de NVO ook aan heeft meegewerkt. De Kamer maakt zich grote zorgen dat teveel kwetsbare kinderen en jongeren buiten de boot vallen en dat de vele actieplannen alleen niet genoeg zijn.

Vrijwel alle kamerleden kwamen met concrete voorbeelden. Over wachtlijsten, over jeugdzorgaanbieders die totaal onbekend zijn bij gemeenten en zelfs inspectie, over geen passende vervolghulp en zwijgcontracten. Het ging vooral over de zware jeugdzorg maar Kamerleden zoals Joel Voordewind (Christen Unie) wezen ook terecht op veel meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en de rol van de sociale wijkteams.

Veel vragen werden gesteld over de financiering. De jeugdsector komt geld te kort. Er zijn jeugdzorginstellingen die dreigen om te vallen, gemeenten geven aan dat er grote tekorten zijn, en er liggen mooie actieplannen zoals bovenstaand rapport maar er zit geen begroting bij.

Kamerlid Rene Peters (CDA) denkt ook dat er terechte geldzorgen zijn, maar durfde ook de stelling aan dat we veel geld uitgeven aan zorg die eigenlijk niet jeugdzorg is.

Minister Hugo de Jonge erkent dat er misstanden zijn maar benadrukt ook goede ontwikkelingen zoals wijkteams die veel sneller kunnen schakelen, instellingen en professionals die al druk bezig zijn met de veranderingen en vernieuwingen door te voeren zoals beschreven in Zorg voor de Jeugd en bovenstaand rapport.  Maar daar is ook geld voor nodig. De Jonge geeft toe dat signalen over tekorten steeds manifester worden en eerdere overschotten in het sociaal domein zijn verdampt. Een benchmark onderzoek over volumegroei in de jeugdzorg bij gemeenten is binnenkort beschikbaar. Na stevig aandringen zegde de minister toe dat de kamer het komende dinsdag ontvangt. Intussen zijn de gesprekken over de voorjaarsnota al druk bezig.

Download:
Kamerbrief Implementatie en dekking van het plan "De best passende zorg voor kwetsbare jongeren" en reactie op verzoek commissie over de stand van zaken misstanden in jeugdzorginstellingen