De schorsing: niet langer een ‘vrijblijvende’ maatregel

20-10-2016

Als NVO hebben we een tuchtrechtsysteem met als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen. Cliënten, maar ook bijvoorbeeld beroepsgenoten, kunnen een klacht indienen tegen een van onze aangesloten leden, wanneer zij vinden dat ons lid zich niet aan de beroepscode heeft gehouden. Als het College van Toezicht een klacht (geheel of gedeeltelijk) gegrond verklaart, kan het College een maatregel opleggen. Een (voorwaardelijke) schorsing is een van die maatregelen en een van de meest zware. Onlangs heeft het bestuur besloten om de maatregel schorsing te wijzigen. Aanleiding daarvoor  was een situatie waarin een lid de opgelegde verplichting, in dit geval supervisie, niet nakwam. Omdat er een termijn was gesteld voor de voorwaardelijke schorsing, verliep die na verloop van tijd, zónder dat het lid aan de opgelegde verplichting had voldaan. Zowel het bestuur als het College vinden dat het betreffende lid daadwerkelijk moet voldoen aan de verplichtingen die bij de opgelegde maatregel horen en dat het doel niet wordt bereikt als het lid zijn termijn gewoon ‘uitzit’. Pas dan wordt de schorsing opgeheven en wordt het lid gerehabiliteerd.

Lees meer >