De NVO steunt de campagne IK BLIJF HIER

6-9-2016
Afbeelding: Ik Blijf Hier - Leaderbord


De NVO ondersteunt de campagne van Defence for Children tegen uitzetting van kinderen die geworteld zijn in Nederland. Kinderen die al lang in Nederland wonen, hier naar school gaan en vriendjes hebben, zijn hier geworteld. Uitzetting van deze kinderen is schadelijk voor hun ontwikkeling.
De NVO is mét Defence for Children voorstander van een wet en verblijfsrecht voor alle gewortelde kinderen in Nederland. De NVO vindt het essentieel dat veel meer dan nu wordt uitgegaan en gehandeld in het belang van het kind en dat het Verdrag van de rechten van het Kind altijd en overal wordt gerespecteerd.
Op 8 september debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp. Defence for Children zal voorafgaand aan dit overleg haar oproep met kracht inbrengen.

>Lees alles over de campagne en download de actiematerialen.

Kinderpardon 2013 geen oplossing
Defence for Children geeft aan: “Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon in 2013 een oplossing is gekomen. Dat is helaas niet waar. 92% van de kinderen die een beroep op het Kinderpardon doen, wordt afgewezen, ondanks het feit dat zij al langer dan vijf jaar gedurende minderjarigheid in Nederland hebben verbleven nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Per jaar komen er honderden gewortelde kinderen bij aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd. De kinderen en hun rechten moeten weer centraal komen te staan.”

Het merendeel van de kinderen wordt afgewezen omdat het gezin onvoldoende gedaan zou hebben aan vertrek, het zogenaamde 'meewerkcriterium'. Het criterium wordt zo uitgelegd dat bijna niemand kan voldoen aan deze eis. Zo kan een kind zes jaar in de eerste asielprocedure verwikkeld zijn, maar had toch tegelijkertijd aan terugkeer moeten werken. Ook als de ouders van een kind een noodpaspoort bij de ambassade van het land van herkomst aanvragen (en dus meewerken aan vertrek) en tegelijkertijd nog in afwachting zijn van een procedure, komt het kind niet in aanmerking voor het Kinderpardon. Het gezin had -in plaats van te wachten op de uitspraak- moeten vertrekken.
Dit blijkt uit het opiniestuk Het Kinderpardon blijkt een wassen neus dat op 2 juni werd gepubliceerd in de Volkskrant.

De NVO  vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden en ondersteunt Defence for Children bij hun strijd hiertegen.