De Hoge Raad spreekt zich uit over raadsonderzoek

26-10-2018

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het toetsen door de rechter van onderzoeken verricht door de Raad voor de Kinderbescherming. De Hoge Raad gaf aan dat bij onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming het belang van het kind voorop staat en niet de belangen van ouders. Ook benoemde de Hoge Raad dat de Raad voor de Kinderbescherming de nodige vrijheid heeft om te bepalen hoe onderzoek moet worden gedaan en wat wordt gerapporteerd.

Voor raadsonderzoekers is van belang dat duidelijk wordt benoemd dat de kwaliteit van de rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming wordt gewaarborgd door het Kwaliteitskader 2016 en specifieke onderzoeksprotocollen van de RvdK. In dat kwaliteitskader wordt benoemd dat dient te worden gewerkt conform de beroepscode (p. 8 en 9 van het Kwaliteitskader 2016). Bij het inschakelen door de Raad voor de Kinderbescherming van externe (gedrags)deskundigen geldt het Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd (2014).

Meer informatie: