De B van Bekwaam

11-10-2019

Een pleidooi voor professionele ervaring, een pleidooi voor aantoonbaar opgebouwde vakbekwaamheid, dat is de kern van het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de B van Bekwaam.

Samen met het rapport Blijk van Vertrouwen, dat onlangs uitkwam, biedt het rapport een wenkend perspectief voor flexibel inzetbare, vakbekwame professionals en voor een flexibele, passende verantwoording. Dat sluit naadloos aan op het NVO-speerpunt ‘Van wie mág wat? naar ‘Wie kan wat?’

Hoe blij we ook zijn met de opname van de OG in de Wet BIG, met de huidige systematiek houden we elkaar soms in een wurggreep van in- en uitsluiting. Dit advies werpt, ongeacht hoe het op de langere termijn uitpakt voor wel en niet-gereguleerde beroepen, een frisse blik op hoe we zich ontwikkelende vakbekwaamheid van professionals kunnen erkennen en benutten.  

In de systematiek zoals de Raad die voorstelt, kunnen Kwaliteitsregisters een belangrijke rol spelen, als professionals daarmee inzichtelijk kunnen aantonen wat zij aan werkervaring en deskundigheidsbevordering hebben opgebouwd. Denkt u vooral niet dat alles van de ene op de andere dag verandert; de Raad spreekt over een (middel)lange termijn en pleit voor een uitgebreide dialoog met beroeps en cliëntorganisaties. Er zijn ook heel, heel veel uitvoeringsvragen. De eerstkomende jaren, misschien wel decennia, zal de huidige Wet BIG dus nog gewoon bestaan.