Coördinator complexe casuïstiek voor elke jeugdregio bekend

20-7-2018

De 42 jeugdregio’s zijn gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. In alle jeugdregio's is er nu zo’n expertteam met een coördinator. De NVO onderschrijft dit initiatief.

Eind 2017 kregen jeugdregio's de vraag om, voor zover dat nog niet was gebeurd, (boven)regionale expertteams in te richten. In alle jeugdregio's is dat nu het geval. In bijlage vindt u een overzicht met de contactgegevens van de coördinatoren van de verschillende expertteams.

Verschillen tussen jeugdregio’s
Uit een recente uitvraag blijkt dat alle jeugdregio's een expertteam hebben, waarbij verschillen zijn in de mate waarin de expertteams structureel samenkomen, organisatievorm en schaalniveau. De meeste expertteams opereren op schaal van de jeugdregio, soms bundelen jeugdregio’s de krachten (bovenregionale schaal) en in een enkel geval wordt op wijkniveau gewerkt (bij grote steden).

Constante doorontwikkeling expertteams
De coördinatoren van expertteams komen regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze lijn wordt de komende jaren voortgezet.

Contactgegevens coördinatoren expertteams jeugd beschikbaar
Onder 'Meer informatie' vindt u de contactgegevens van de coördinatoren van de expertteams. U kunt bij deze personen terecht wanneer het realiseren van passende zorg of ondersteuning voor een jeugdige moeizaam verloopt.

Het overzicht wordt actueel gehouden vanuit het ondersteuningsteam Zorglandschap jeugd. Zijn contactgegevens verouderd of krijgt u geen contact met het expertteam van de desbetreffende regio? Meldt u dit dan bij Ingeborg Visscher, projectleider ondersteuningsteam Zorglandschap jeugd, via Ingeborg.Visscher@VNG.nl.


Meer informatie: