Commissie De Winter publiceert eindrapport over geweld in de jeugdhulp

14-6-2019

“Kinderen die uithuisgeplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Hoewel dit zeker niet voor iedereen geldt, beschouwen deze ex-pupillen hun bejegening als liefdeloos en zeer hard. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen”. Dat schrijft de Commissie De Winter in haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden”, dat op 12 juni is aangeboden aan de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V).

De NVO is geschrokken van het beeld dat wordt geschetst in het rapport en blijft samen met andere beroepsverenigingen en werkgevers actief werken aan het plan ‘de best passende  zorg voor de meest kwetsbare jongeren’ en de verdere professionalisering van de professionals in de jeugdhulp.  

Lees hier het rapport van de commissie De Winter.