Commissie De Winter: nader onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

19-5-2016

Er zijn vele aanwijzingen dat “langdurig en ernstig geweld” is uitgeoefend op kinderen in jeugdinrichtingen en pleeggezinnen in de afgelopen zeventig jaar. Dat concludeert een onderzoekscommissie voorgezeten door hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Micha de Winter in een rapport dat op 17 mei jl. verscheen.
De commissie De Winter verrichtte het afgelopen jaar in opdracht van het kabinet een verkenning om te zien of een grootscheeps, tweejarig onderzoek naar geweld in de naoorlogse jeugdzorg zinvol is. Die vraag beantwoordt de commissie met een volmondig ja.

Het kabinet laat binnenkort weten of er tweejarig vervolgonderzoek komt. De Tweede Kamer zal op korte termijn in gesprek gaan met Micha de Winter over het rapport.

> Bekijk het rapport
> Lees meer hierover in het volgende NRC-artikel